RESOURCES

Емоційні аспекти життя пророків: психологічні роздуми та відкриття

Author: Malik Badri

Емоційні аспекти життя пророків: психологічні роздуми та відкриття

     Міжнародний інститут ісламської думки радий 
співпраці зі стамбульським університетом Сабахат-
тіна Заїма. Плодом такого співробітництва стала ця 
книга знань та напучень для ісламського світу, яка 
називається: «Емоційні аспекти життя пророків: 
психологічні роздуми та відкриття», автором якої 
є вчений, професор доктор Малік Бадрі, хай змилу-
ється над ним Аллаг. Ми згадуємо цінну книгу док-
тора Бадрі, видану Інститутом під назвою: «Спогля-
дання: дослідження психіки та душі людини». Ця 
книга є зразком систематичної роботи з теоріями 
західної психології у поєднанні зі спробою дослі-
дити ісламську спадщину в цій науці. Це серйозна 
наукова спроба, необхідна Інституту для кристалі-
зації світоглядних уявлень щодо методології робо-
ти зі скарбницею ісламської спадщини та західної 
думки. І, в даному випадку, ми одночасно вивчаємо 
спадщину доктора Бадрі і внесок в інтелектуальний 
розвиток суспільства. Також йдеться про розкриття 
таїнств ісламського духу в психологічних особли-
востях пророків Божих, мир їм, про обговорення за-
хідних ідей щодо них, з критикою, а не загальним 
запереченням. Це відповідає підходу Міжнародно-
го інституту ісламської думки.