RESOURCES

Варіанти читання Корану: Критичне дослідження їхнього історичного та лінгвістичного походження

Author: Ahmad Ali Al-Imam

Варіанти читання Корану: Критичне дослідження їхнього історичного та лінгвістичного походження

     Міжнародний інститут ісламської думки 
(МIIД) має величезну честь представити вашій ува-
зі це нове видання наукової праці, первісно виданої 
Інститутом у 1998 році: «Варіанти читання Кора-
ну, критичне дослідження їхнього історичного та 
лінгвістичного походження». Перше видання кни-
ги стало четвертим у серії академічних дисертацій 
Інституту, і ми сподіваємося, що це видання буде 
так само добре сприйняте завдяки  характеру й важ-
ливій сутності предмету, який розглядається. 
     Автор, професор Ахмад Алі аль-Імам, вивчав 
Коран з раннього дитинства, отримав ступінь док-
тора філософії в Единбурзькому університеті, спеці-
алізуючись саме у цій темі. Ця книга стала узагаль-
ненням його докторської дисертації та унікальною 
роботою присвяченою достовірності тексту Корану, 
який з покоління в покоління передавався від Про-
рока як в усній, так і в письмовій формі.