RESOURCES

Споглядання Духовно-психологічне дослідження

Author: Malik Badri

Споглядання Духовно-психологічне дослідження

     Міжнародний Інститут Ісламської Думки з по-
чуттям великої радості представляє читачам цю 
наукову працю з ісламської психології, яка, незва-
жаючи на невеликий обсяг, має вкрай важливе зна-
чення. Автор роботи – професор Малік Бадрі – ві-
домий вчений, один із основоположників МІІМ. Він 
прагне представити психологію з ісламської точки 
зору, підтримує та надихає дослідників та вчених на 
участь у продовженні роботи в цій царині.
     Вперше книга «Ат-Тафаккур мін аль-Муша-
гада іля аш-Шугуд» з’явилася на світ у Каїрі в 1991 
році, викликавши інтерес і дуже позитивні відгуки, 
активні зауваження та коментарі у вчених колах. 
Дехто вважав, що робота значно вплинула на вихо-
вання всього покоління, і вірив, що вона викличе 
такий самий ефект у майбутньому. З того часу книга 
неодноразово перевидавалася і отримувала схваль-
ні відгуки у різних професійних журналах, вона ста-
ла бестселером. Роботою користуються аспіранти 
та студенти як довідковим посібником з ісламської 
психології при освоєнні навчальних програм у різ-
них арабських університетах. Ми сподіваємося, що 
це видання своїми новими революційними принци-
пами, поглядами та ідеями зробить не тільки важ-
ливий внесок у сферу ісламізації наук про поведін-
ку, але також приверне ширшу увагу професіоналів, 
викликавши у них великий інтерес, щоб проаналі-
зувати і потім розвинути ідеї та теорії, розглянуті 
тут. При цьому слід зазначити, що книга призначе-
на не лише для фахівців, науковців та інтелектуа-
лів, вона містить корисний та цікавий матеріал для 
широкого кола читачів, зацікавлених у принципах 
ісламського підходу щодо актуальності та нагальної 
потреби сучасних суспільств у повторному відкрит-
ті давно забутого та втраченого духовного аспекту 
суспільного життя.