RESOURCES

Books-in-Brief Series: Аш-Шуро: Куръоний кенгаш тамойили

Author: Ahmad Al-Raysuni

Books-in-Brief Series: Аш-Шуро: Куръоний кенгаш тамойили

       Аҳмад ал-Райсунининг aш-Шуро: Қуръоний кенгаш тамойили 
2011-йилда (чекловларсиз) нашр этилган.  Мусулмонлар кўп жиҳат-
дан аш-Шуронинг (ўзаро маслаҳатлашув) Қуръон тамойилининг 
аҳамияти ва унинг мусулмон жамиятини ривожлантириш ва ислоҳ 
қилишда муҳим роль ўйнашини билишмайди. Ушбу асарда муал-
лиф аш-Шуронинг асосий маънолари ва амалиётини таништириш-
га, ўрганишга, унинг тарихий эволюциясини кузатишга, ушбу та-
мойилни мусулмон жамиятларида жорий этиш, институтлаштириш 
ва қўллаш усулларини ўрганишга ҳаракат қилади. Шубҳа йўқки, 
аш-Шуро бутун мусулмон дунёсидан ажралиб туради, бунинг са-
баблари тарихий ва сиёсий жиҳатдан мураккабдир. Муаллифнинг 
фикрига кўра, мавзу бўйича кўп нарса ёзилган бўлсада, аслида энг 
яхшиси самарасиз қўлланилган ва энг ёмони, ўйламасдан эътибор-
га олинмаган. Ҳатто бугун ҳам жуда қизғин мунозарали масала.