RESOURCES

Books-in-Brief Series: АҚЛИЙ ТУЗИЛИШНИ ХАРИТАГА ОЛИШ тафаккур ва ақл-идрокни шакллантириш

Author: Fathi Hasan Malkawi

Books-in-Brief Series: АҚЛИЙ ТУЗИЛИШНИ ХАРИТАГА ОЛИШ тафаккур ва ақл-идрокни шакллантириш

     Ақлий тузилиш – бу унга аниқ таъриф берувчи ва уни бошқа-
лардан фарқлаб турувчи энг муҳим қарашлар тизимига эга бўл-
ган, уюшқоқлик ва мустаҳкам бирлик билан ажралиб турадиган 
тузилишдир. Ўзининг мустаҳкам бирлиги ва барқарорлигига 
қарамасдан, ушбу ақлий тузилиш муайян миқдорий ва сифатли 
ҳолатда ўрнатилмайди, аксинча, кенглик ва чуқурликнинг дои-
мий ўзгариши ва баъзи унсурлар қийматини йўқотиши билан 
улар янгилари билан алмаштирилиши мумкин.
     Ушбу қурилишнинг мавзуси Яратувчининг инсониятга ато эт-
ган ва уларда юксалтирилган тафаккурдир, шунингдек, бу улар-
нинг ўзига хос хусусиятидир. Бу ҳар бир инсон соғлом ўсиш, 
ривожланиш ва такомиллаштириш талабларини инобатга олган 
ҳолда уни амалга оширишга интилиб, юқори даражада ғамхўр-
лик қилиши керак бўлган ишончдир.