RESOURCES

Books-in-Brief Series: ҚУРЪОН ТАФСИРИГА ҚИСҚАЧА КИРИШУВ

Author: Ali Suleiman Ali

Books-in-Brief Series: ҚУРЪОН ТАФСИРИГА ҚИСҚАЧА КИРИШУВ

     Али Сулаймон Алининг «Қуръон тафсирига қисқача кириш» ки-
тобининг мақсади тафсирни ўрганаётган талабаларни Пайғам-
баримиз Муҳаммад (С.А.В.)   давридан бугунги кунгача бўлган 
Қуръон тафсирининг тарихий ривожланиши билан таништи-
ришга қаратилган. Асарда Пайғамбар тафсирининг моҳияти, 
хусусиятлари ва услубияти ёритилган бўлиб, унда Пайғамбари-
миз (С.А.В.)  саҳобаларининг (Сахаба) тафсири, шу билан бир-
га, Табиъунлар яъни саҳобаларга эргашган авлод тафсири, шу 
жумладан уларнинг тафсирларининг мавқеи, хусусиятлари ва 
услубияти ҳақида баҳс юритилади.