RESOURCES

Books-in-Brief Series: Исламдық өркениеттегі зерттеулер: Мұсылмандардың ренессанс дәуіріндегі қосқан үлесі

Author: Ahmed Essa, Othman Ali

Books-in-Brief Series: Исламдық өркениеттегі зерттеулер: Мұсылмандардың ренессанс дәуіріндегі қосқан үлесі