RESOURCES

Books-in-Brief Series: Біздің реформаға қарай: Легaлизмнен құндылыққа Бағдарланған ислам құқығы мен заң ғылымына

Author: Mohammad Omar Farooq

Books-in-Brief Series: Біздің реформаға қарай: Легaлизмнен құндылыққа Бағдарланған ислам құқығы мен заң ғылымына