RESOURCES

Books-in-Brief Series: Мақасид аш-Шариа туралы түсінік: Қазіргі көзқарас

Author: Musfir bin Ali al-Qahtani

Books-in-Brief Series: Мақасид аш-Шариа туралы түсінік: Қазіргі көзқарас