RESOURCES

Никедеги пикир келишпестик: Ислам укугунун жогорку максаттары аркылуу адамдын кадыр-баркын калыбына келтирүү

Author: Abdul Hamid AbuSulayman

Никедеги пикир келишпестик: Ислам укугунун жогорку максаттары аркылуу адамдын кадыр-баркын калыбына келтирүү