RESOURCES

ІСМАЇЛ АЛЬ-ФАРУКІ ВИБРАНІ ЕСЕ

Author: Ismail Raji al-Faruqi

ІСМАЇЛ АЛЬ-ФАРУКІ ВИБРАНІ ЕСЕ

Аль-Фарукі був і залишається авторите-
том в питаннях мусульманської релігії і порівняльного релігіє-
знавства. Вибрані твори, опубліковані в цьому виданні на знак 
поваги до спадщини та інтелектуального внеску вченого, де-
монструють його обдарованість у всьому різноманітті. Мірку-
вання в статтях підпорядковане суворій логіці і вимогам науко-
вого підходу. У них думки Аль-Фарукі стосуються важливих і 
складних питань, даючи оцінку концепцій та ідей і виділяючи з 
них найбільш важливі, при цьому зберігаючи вірність таухіду. 
Аль-Фарукі усвідомлював, що криза сучасного світу є 
кризою знання, і він вважає, що цю кризу можна подолати 
лише через новий синтез знання в межах ісламської епістемо-
логічної парадигми з метою мобілізувати мусульман для того, 
щоб вони стали активними учасниками інтелектуального життя 
та зробити вагомий внесок з ісламської точки зору. Він невтом-
но працював у даному напрямку до його передчасної смерті.