RESOURCES

ІСЛАМСЬКЕ ПРАВО ТА ЕТИКА

Author: David R. Vishanoff

ІСЛАМСЬКЕ ПРАВО ТА ЕТИКА

Чи визначає ісламське право ісламську етику? Або ж саме 
право стало відгалуженням ширшої етичної системи? Чи це лише 
один з декількох моральних дискурсів, які прагнуть здобути від-
даність мусульман? Есе, які містяться в цій книзі пропонують вашій 
увазі цілу низку відповідей: деякі з них вважають фікх визначальною 
системою координат для етики, інші схильні розглядати право лише 
як елемент ширшої етичної системи, тоді як інші зображають право 
як один з декількох паралельних ісламських етичних дискурсів  або ж 
показують, як ісламська етика могла б співіснувати з немусульман-
ськими нормативними системами. Їхні відповіді мають далекосяжні 
наслідки для розвитку теорії пізнання, для компетенції юристів та для 
простих мусульман, для практичних моральних викликів щоденного 
життя, а також для відносин з немусульманами. Книга містить ідеї му-
сульманських фахівців з етики зі стратегічним сучасним вибором: 
чи слід їм використовувати єдину всеохоплюючу методологію для 
розуміння всіх етичних питань, або ж їм слід насолоджуватися рито-
ричним та політичним протиборством альтернативних проте необо-
в'язково несумісних моральних дискурсів?