RESOURCES

İslama çağırış fəaliyyətinin etik davranış kodeksi: mötədil çağırışa doğru

Author: Hisham Yahya Altalib

İslama çağırış fəaliyyətinin etik davranış kodeksi: mötədil çağırışa doğru

   Kitab belə xoş niyyətlə ikinci dəfə nəşrə təqdim edildi. Yeni 
nəşrə bəzi mühüm qaydalar əlavə edilmiş, daha dəqiq və konk-
ret olması üçün müəyyən ifadələr yeniləri ilə əvəz olunmuş, 
bir sıra ixtisarlar aparılmışdır. Bununla da, birinci nəşrindən 
daha yaxşı nəşr meydana çıxmışdır. Ümid edirik ki, gələcək 
üçüncü nəşr əvvəlki nəşrlərdən daha yaxşı olacaqdır.