RESOURCES

ИСЛАМ ‒ ДИН, ТАЖРЫЙБА, МАДАНИЯТ ЖАНА ДҮЙНӨЛҮК ТАРТИП

Author: Ismail Raji al-Faruqi

ИСЛАМ ‒ ДИН, ТАЖРЫЙБА, МАДАНИЯТ ЖАНА ДҮЙНӨЛҮК ТАРТИП