RESOURCES

MÖTƏDİLLİK VƏ İNSANLAR ARASINDA ƏLAQƏ VƏ MÜNASİBƏTLƏR (Müsəlmanın qeyri-müsəlmanla əlaqəsi) Mötədil Ümmət Silsiləsindən

Author: Jamal badawi

MÖTƏDİLLİK VƏ İNSANLAR ARASINDA ƏLAQƏ VƏ MÜNASİBƏTLƏR (Müsəlmanın qeyri-müsəlmanla əlaqəsi) Mötədil Ümmət Silsiləsindən