RESOURCES

İslam ölkələrində qeyri - müsəlmanların hüquqları

Author: Saleh Hussain Al-Aayed

İslam ölkələrində qeyri - müsəlmanların hüquqları

    İslam ölkələrində qeyri‐müsəlmanların hüquqları haqda təfsilatla 
danışmaqdan qabaq onların təsnifinin aparılması olduqca zəruridir. 
Biz burada dinlərinə görə qeyri‐müsəlmanların təsnifini (məsələn, 
yəhudilər, xristianlar və s.) nəzərdə tutmuruq. Çünki şəriət hökmləri 
adətən bu cür təsnif əsasında təsis edilmir. Belə təsnif onların bir‐birindən 
və müş‐riklərdən fərqləndirilməsi zamanı işə yarayır.