RESOURCES

İslam Cəmiyyətində Düşüncə Pluralizmi və Dialoq Mədəniyyəti

Author: Muhammad Abdel Ghaffar Al-Sharif

İslam Cəmiyyətində Düşüncə Pluralizmi və Dialoq Mədəniyyəti

Müəllif bu kitabda müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələri arasinda dialoqqurma və birgə yaşayışın bəzi prinsip və müqəddəm şərtlərin oxuculara təqdim edir.