RESOURCES

Gələcək

Author: Ziauddin Sardar

Gələcək

"Gələcək" kitabında həyatı mübarizə kimi deyil, yardımlaşma və paylaşma mədəniyyəti fonunda dərk etməyin zəruriliyi prinsipi tövsiyə edilir. Bəli, tövsiyə edilir. Çünki kitabda hər hansı radikal bir fikir və düşüncə yoxdur. Problemlər və həll yolları göstərilir. Seçim haqqı oxucunundur. Gələcəklə maraqlanan hər kəsindir. Dolayı yolla bütün insan nəslinindir.