RESOURCES

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ моральний, духовний і цілісний підхід до розвитку освіти

Author: Ann El-Moslimany

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ моральний, духовний і цілісний підхід до розвитку освіти

   Сучасна система освіти відстала на сотні років, а то й більше, і відчайдушно 
потребує перезавантаження. У суспільстві з активним розвитком індустрії 
система освіти сама по собі стала схожою на фабрику з виробництва учнів, які 
просто відтворюють факти і стають «гвинтиками в машині» – великому 
індустріальному комплексі. Ми успадкували бездушну «функціональну» 
систему освіти, яка не готує дітей до потреб та очікувань людини в сучасному та 
майбутньому світі. Суспільство давно перейшло від індустріальної революції в 
еру глобальних взаємозв'язків, де усі знання людини перебувають у вільному 
доступі в інтернеті. Це час, коли люди переважно більше освічені та роз-
бираються в різних проблемах. 

   Нам потрібна ефективна цілісна філософія освіти, яка надає повний духовний 
смисл тому, що вивчає дитина. Вона повинна надати нашим дітям духовне 
усвідомлення, моральність і цінності, соціальну відповідальність та обов'язки, 
самодисципліну та самовизначення, впевненість у собі та силу, амбіції та 
натхнення, загартовані вдумливістю та почуттям вдячності.