RESOURCES

İSLAM SİVİLİZASİYASI ARAŞDIRMALARI Müsəlmanların İntibaha verdiyi töhfələr

Author: Ahmed Essa, Othman Ali

İSLAM SİVİLİZASİYASI ARAŞDIRMALARI Müsəlmanların İntibaha verdiyi töhfələr

İslam sivilizasiyası araşdırmaları kitabı müsəlmanların yaratdığı dünya 
şöhrətli sivilizasiyanı və onun Qərb sivilizasiyasına verdiyi unudulmuş və 
illərlə gözdən qaçırılmış töhfələri nümayiş etdirir. Bu əsər alimlər, 
tələbələr və qeyri-mütəxəssislər tərəfindən mütləq oxunmalıdır.
Professor Con Espozito, Şahzadə Əl-Vəlid ibn Təlal Müsəlman-Xris an 
Anlaşması Mərkəzinin direktoru, Corctaun Universite , ABŞ

Bu kitab min il bundan əvvəl islam idarəsi al nda dini azadlıq da daxil 
olmaqla incəsənət və təbiət elmlərindəki öncül nailiyyətləri qeyd 
etməklə olduqca səmərəli bir iş görür. Mən qərbliləri müasir 
sivilizasiyaya verdikləri bu diqqətəlayiq töhfələrə görə qanuna riayət 
edən müsəlmanların haqqını vermələri üçün bu kitabı oxumağa 
səsləyirəm. Əlavə olaraq, gələcəkdə bənzər töhfələr verə bilmələri üçün 
bütün müsəlmanların da bu əsəri oxumasını təkid edirəm. 

İslam sivilizasiyası barədə dəqiq olan və onun mühüm hadisələri, 
həmçinin çiçəklənməsinə ən çox töhfə verənlərin əsərləri ilə dərin 
tanışlıqdan ortaya çıxan geniş və ümumi şərhlərlə maraqlanan hər kəs 
özünü Əhməd İsanın İslam sivilizasiyaları araşdırmalarında nəql 
etdiklərinə, eləcə də Əhməd İsanın əsərinin işıq üzü görməsində 
göstərdiyi köməkliyə görə Dr. Osman Əliyə borclu hesab edəcək. Çox 
uzun zaman boyunca islamın mənşəyinin və insan təliminə verdiyi 
böyük töhfələrin hekayəsi bu sahəyə rəğbətli fikir formalaşdırmağa 
istəksiz olan insanlar tərəfindən nəql olunmuşdur. Əhməd İsa və Dr. 
Osman Əli burada həmin düşüncənin nəyi eh va etdiyini izah edirlər, 
buna görə də hamımız onlara minnətdar olmalıyıq. 
Çarlz E. Ba ervort, təqaüdçü professor, Merilend Universite , ABŞ

Dr. Duqlas Conston, Beynəlxalq Din və Diploma ya Mərkəzinin 
preziden  və təsisçisi, ABŞ