RESOURCES

ТЕОРІЯ ІСЛАМСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Author: Idham Mohammed Hanash

ТЕОРІЯ ІСЛАМСЬКОГО МИСТЕЦТВА

 

     Теорія ісламського мистецтва Ідхама Мухаммеда 
Ханаша – це обширне та ретельне зображення дуже 
специфічної форми людського художнього виразу – 
ісламського мистецтва. Це художня композиція, яка 
менш пов’язана зі спрощеною реалізацією краси у фі-
зичній формі, і набагато більше відображає силу слова 
внутрішньої віри в Бога та відносин людей з Божест-
вом. 
     Таким чином, його практики намагалися відобрази-
ти Божественну єдність та Істину, намагалися повідо-
мити та нагадати людям про важливість духовного по-
слання і красу релігійного досвіду, надихали своїми 
творами в процесі з духовною метою, прямо прикову-
ючи увагу до споглядання Нескінченого, в той час як 
рука художника відходить на другий план.