RESOURCES

Сутність ісламської цивілізації

Author: Ismail Raji al-Faruqi

Сутність ісламської цивілізації

     Міжнародний інститут ісламської думки (МІІД) з 
радістю презентує тематичну статтю 21 «Сутність іс-
ламської цивілізації» Ісмаїла Раджі аль-Фарукі. Вона 
була опублікована як четвертий розділ книги «Культу-
рний атлас ісламу» Ісмаїла Раджі аль-Фарукі та Луїзи 
Ламії аль-Фарукі (1986), і була частиною монументаль-
ної та авторитетної праці, яка представляє цілісний 
світогляд ісламу, його вірувань, традицій, інститутів і 
місця в світі. Окрім карт та двох арабесок інші зобра-
ження були оновлені й не відповідають оригіналу.  
     Професор Ісмаїл Раджі аль-Фарукі (1921-1986) – па-
лестинсько-американський філософ, мислитель і спе-
ціаліст у порівняльному релігієзнавстві. Він був видат-
ним ісламознавцем, його дослідження охоплюють ці-
лий спектр ісламознавства: вивчення релігії, ісламської 
філософії, підходів до знань, історії, культури, освіти, 
міжрелігійного діалогу, естетики, етики, політики, 
економіки та науки. Без сумніву, Аль-Фарукі – один з 
найвидатніших мусульманських вчених ХХ століття. У 
цій статті він представляє значення та послання ісламу 
широкому світу, вказуючи на таухід (єдинобожжя) як 
сутність та перший визначальний принцип, який дає 
ісламській цивілізації її ідентичність.