RESOURCES

Просто про цілі Шаріату

Author: Mohammad Hashim Kamali

Просто про цілі Шаріату

     Ця праця представлена у п'яти головних розділах, перший розділ починається із загальної 
характеристики макасід аш-шаріа та обґрунтування їх в Корані. Другий розділ розглядає 
класифікацію макасід та певний порядок пріоритетів, який є інтегрованим у структуру макасід. 
Третій розділ присвячено історичному розвитку й внеску окремих провідних улемів (вчених), 
особливо Абу Ісхака Ібрагіма аш-Шатібі, в теорію макасід. Четвертий розділ книги розглядає різні 
підходи улемів, що їх вони застосовували для ідентифікації макасід. І нарешті, останній розділ 
висвітлює зв’язок макасід з іджтихадом й шляхи, якими макасід можуть збільшити масштаб та 
калібр іджтихаду.

     Макасід аш-шаріа, або цілі й завдання ісламського закону, є, вочевидь, важливою темою Шаріату, 
якій приділяється дещо недостатня увага. Загалом, Шаріат покликаний приносити користь як на 
індивідуальному, так і на суспільному рівнях, а його закони оформлені так, щоб захищати цю 
користь і вигоди й полегшувати вдосконалення й досконалість умов людського життя на землі.