RESOURCES

MÜSƏLMAN QADINLAR və BAŞÖRTÜSÜ HAQQINDA düşüncələr Tarixi və müasir stereo plər

Author: Catherine Bullock

MÜSƏLMAN QADINLAR və BAŞÖRTÜSÜ HAQQINDA düşüncələr Tarixi və müasir stereo plər

BİFİ-nin silsilə nəşrlərinə müvafiq kitabın əsas məğzinin yığcam formada çap edilməsi 
daxildir. Bu nəşrlər oxuculara müxtəsər şəkildə təqdim edilir. Yığcam və sadə formatda 
nəşr edilən kitablarda orijinal materiallardan çox diqqətli şəkildə seçilmiş və redaktə 
edilmiş cümlələr əks olunur. Kitabların dili səlis və aydındır. Burada əsas məqsəd 
oxucularda mövzuya qarşı maraq oyatmaq və onları orijinalı tədqiq etməyə yönəlt-
məkdir.

Başörtüsünün qadınların əsarət al nda saxlanılmasının simvolu kimi mənfi 
stereo pin qarşısının alınması zəruridir. Bu, bir çox insanın haqqında 
düşündüyü məsələdir və əsas mətbu oprqanların başörtüsünü müsəlmanların 
geriqalmışlığı və barbarlığı kimi təqdim etməsi fonunda insanlar hicab geyinib-
geyinməmə məsələsində ciddi müzakirələr aparırlar. Bu kitabda Qərbdə 
başörtüsünün qadınların əsarət al nda saxlanılmasının simvolu kimi qələmə 
verilməsi nəzərə çatdırılır və bu fikrin formalaşmasına təkan verən amillər izah 
edilir. Bu mənfi yanaşmanın köklərinin müstəmləkəçilik dövrünə uzandığını 
izah edən müəllif Mernissi kimi liberal feministlərin arqumentlərinin əsassız 
olmasını da sübut edə bilib. O, mən qli şəkildə izah edir ki, kapitalizm dövründə 
başörtüsü gözəllik və zərif ideal qadın miflərindən xilas olmaq üçün azadlıq 
vasitəsidir.