RESOURCES

СІМЕЙНІ СУПЕРЕЧКИ Відновлення гідності людини за допомогою вищих цілей ісламського права

Author: Abdul Hamid AbuSulayman

СІМЕЙНІ СУПЕРЕЧКИ Відновлення гідності людини за допомогою вищих цілей ісламського права

     Міжнародний інститут ісламської думки (МІІД) з вели-
ким задоволенням презентує це нове видання 11 непе-
ріодичної серії «Сімейні суперечки: відновлення гід-
ності людини за допомогою вищих цілей ісламського 
права», автором якого є Абдул Хамід А. Абу Сулайман. 
Вперше видана в 2003 році, брошура ретельно пере-
вірена, а переклад удосконалений, щоб усунути будь-які 
неточності й посилити розуміння сенсу.  
     Автор досліджує делікатну проблему сімейних су-
перечок і тілесних покарань (дарб) дружин, віддаючи 
належне становищу та статусу жінок. Далі він спрос-
товує сучасні та історичні неправильні уявлення на тему 
ідрібугунна, які суттєво сповільнили будь-які ґрунтовні 
тлумачення аяту 4:34 Корану, які не говорили про пра-
во чоловіка використовувати фізичне покарання проти 
«непокірної» дружини.  
     Використовуючи принципи, укоріненні в філо-
софії макасід аш-шаріа (вищі наміри та цілі ісламського 
права) автор теоретизує нюанси цієї складної та делі-
катної теми, роблячи висновок на основі тлумачення 
слова дараба, сфокусованому на реалізації добробуту 
людей, гідності та поваги. Автор доводить це різними 
варіантами використання одного дієслова в кількох 
різних контекстах в самому Корані, діях пророка 
Мухаммада та в дусі коранічного послання.