RESOURCES

Реалізація (таф‘іль) вищих цілей (макасід) шаріату

Author: Mohammad Hashim Kamali

Реалізація (таф‘іль) вищих цілей (макасід) шаріату

    Тема макасід аш-шаріа активно обговорюється, але вона 
погано зрозуміла, частково через історичні фактори, тому 
тема залишилася нерозвиненою та теоретичною, навіть в 
арабських ресурсах та підручниках ісламського права. Однак, 
недавно, учені зацікавилися відродженням макасід, про що 
засвідчили численні конференції, академічні дисертації та 
вступи до спеціалізованих університетських курсів з вивчен-
ня цього предмету. Потім спостерігався розвиток окремих 
аспектів макасід, пов’язаних, наприклад, з ісламською бан-
ківською та фінансовою системою, ісламською освітою, уря-
довою політикою та ухваленими фетвами. 
Останнім часом, Малайзія також побачила важливі ініціа-
тиви, пов’язані з макасід, в сферах ісламської банкової та фі-
нансової системи та формування урядової політики. Як го-
ворить автор, Малазійський показник шаріату (лютий 2015) 
та Представництво на основі цінностей Державного банку 
Малайзії (липень 2017) укорінені в ідеї привнесення макасід у 
способи роботи державних установ у цій країні.  
     Професор Мохаммад Хашім Камалі багато писав на тему 
ісламського права та юриспруденції, а також на різні теми 
макасід, особливо про методологію макасід. Дана робота 
висвітлює новий аспект предмету та пропонує цікаві думки 
про науку джерел ісламського права, усуль аль-фікг та те, як 
вони пов’язані між собою.  
     У даній праці професор Камалі доклав зусиль для подо-
лання провалля між теорією та практикою цього, очевидно, 
важливого аспекту шаріату, і теми, які він піднімав, не дослід-
жені в існуючій англомовній літературі на тему макасід. Ро-
бота написана простою мовою з багатьма прикладами, які 
роблять предмет доступнішим для середньостатистичного 
освіченого читача.