RESOURCES

Esența civilizației islamice

Author: Ismail Raji al-Faruqi

Esența civilizației islamice

INSTITUTUL INTERNAȚIONAL DE GÂNDIRE IS-
LAMICĂ (IIIT) are onoarea să prezinte lucrarea 21, Esența 
civilizației islamice de Ismail al-Faruqi. A fost publicată inițial ca 
al patrulea capitol din Atlasul cultural de islam de Ismail al 
Faruqi și Lois Lamia al Faruqi (1986), și a făcut parte dintr-o 
lucrare monumentală și care a devenit o autoritate, 
prezentând tuturor viziunea despre islam, conceptele sale, 
tradițiile, instituțiile și locul în lume. În afară de ilustrările 
hărților și arabescuri, toate celelalte imagini au fost aduse la zi 
și cele prezentate aici nu sunt cele originale. 
Profesorul Ismail al Faruqi (1921 – 1986) a fost un filosof, 
vizionar palestiniano-american și o autoritate în ceea ce pri-
vește religiile comparate. Mare savant contemporan al is-
lamului, lucrarea sa a inclus întreg spectrul Studiilor Islamice, 
acoperind zone cum ar fi studiul religiilor, gândirea islamică, 
abordări față de cunoștiințe, istorie, cultură, educație, dialogul 
dintre religii, estetică, etică, politică, economie și știință. Fără 
îndoială că al Faruqi a fost unul dintre cei mai mari savanți 
musulmani ai secolului al XX – lea. În această lucrare, el 
prezintă înțelesurile și mesajul islamului lumii întregi, arătând 
că tawhid (unitatea lui Dumnezeu) este esența sa și primul prin-
cipiu determinant care dă civilizației islamice identitatea sa. 
IIIT, înființat în 1981, a servit drept centru major pentru a 
facilita eforturile savante importante bazate pe viziunea, 
valorile și principiile islamice. Programele de cercetare ale In-
stituției, seminariile și conferințele din ultimii 30 de ani au 
avut ca rezultat publicarea de peste 400 titluri în engleză și 
arabă, multe dintre ele fiind traduse în majoritatea limbilor 
principale.