RESOURCES

СОЦІАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІДХОДУ МАЛЕКА БЕННАБІ ДО ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Author: Badrane Benlahcene

СОЦІАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІДХОДУ МАЛЕКА БЕННАБІ ДО ЦИВІЛІЗАЦІЇ

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ІСЛАМСЬКОЇ ДУМКИ (МІІД) із великим задоволенням представляє книгу «Соціально-інтелектуальні основи підходу Малека Беннабі до цивілізації», спочатку написану та подану у якості доктор­ської дисертації доктора Бадрана Бенлахсена.

У центрі уваги – творчість Малека Беннабі (1905–1973), видатного алжирського мислителя та великого му­суль­манського інтелектуала, що цілеспрямовано зосеред­жується на розкритті причин мусульманського занепаду та успіху західної цивілізації та культури. Широке дослід­жен­ня Беннабі привело його до висновку, що ключова про­блема полягає не в Корані чи ісламській вірі, а в самих мусульманах, і якщо справжня картина наслідків колоніза­ції, а також факторів, що керують цивілізацією та її рухом, була б грунтовно досліджена, тоді, здавалося б, закріплені проблеми мусульманського світу можна було б вирішити, і настала б нова ера мусульманського ренесансу.

Автор досліджує підхід Беннабі до цивілізації та прин­ципи, побудовані з використанням методології мета­тео­ризації (), що виходить за межі доступної літератури, щоб представити не лише міждисциплінарний підхід Беннабі до цивілізації, а й глибоко проаналізувати його підґрунтя. Роблячи це, він проливає подальше світло на, мабуть, один із найбільш інтригуючих елементів теорії Беннабі, що цивілізація керується внутрішньо-зовнішніми та соціально-інтелектуальними факторами, і що для самої цивілізації можна створити рівняння.

Це рівняння – Людина + Земля + Час = Цивілізація і релігія, яка за словами Беннабі утворює найважливіший каталізатор, детально пояснюється і вивчається та оці­нюється її значення з точки зору зміни мусульман­ського занепаду. Ясно зрозуміло, що для Беннабі Людина є центральною силою в будь-якому цивілізаційному про­цесі, і без неї інші два елементи не мають жодної цінності.

Що стосується результатів, то безпомилкове пере­конання Беннабі про те, що якщо мусульмани не змінять свій духовний стан, вони не зможуть здійснити жодних далекосяжних, значущих змін у суспільстві, перегукується з рядками з Корану: «Аллах не змінює людей, доки вони не змінять самих себе». (13:11). Беннабі визнав, що це шлях, який веде до цивілізації.

Це дослідження дає нове розуміння методології та філософії думки Беннабі. Ми сподіваємось, що аналіз та ідеї, що містяться в ньому, не лише внесуть важливий внесок у тему цивілізації, але й породжуватимуть більшу обізнаність та інтерес у читачів до життя та роботи Беннабі в цілому.

Там, де дати вказані відповідно до ісламського календаря (Хіджри), вони позначаються р.х. (рік Хіджри). В іншому випадку вони дотримуються григоріанського ка­лен­даря та позначаються н.е., де потрібно. Арабські слова виділені курсивом, за винятком тих, що увійшли до за­галь­ного користування. Діакритичні позначення додають­ся лише до тих арабських імен, які не вважаються сучасними. Там, де цитати цитуються з іншомовних джерел, переклад англійською мовою був перекладом автора.

МІІД, заснований у 1981 році, послужив головним центром для здійснення серйозних наукових зусиль, за­сно­ваних на ісламському баченні, цінностях та принципах. Програми досліджень, семінарів та конференцій Інституту протягом останніх тридцяти років призвели до публікації понад чотирьох сотень праць англійською та арабською мовами, багато з яких були перекладені на кілька інших мов.

Ми хотіли б висловити подяку та вдячність автору, який на різних етапах виробничого процесу тісно спів­працював з редакційною командою Лондонського офісу МІІД. Ми також хочемо подякувати Емілії Гарофало за якість її редакційної роботи та пильну увагу до деталей. Її рекомендації та пропозиції були безцінними для кінцевого результату.