RESOURCES

Критерії халяль і харам у шаріаті та індустрія халяль

Author: Mohammad Hashim Kamali

Критерії халяль і харам у шаріаті та індустрія халяль

Міжнародний інститут ісламської думки (IIIT) спільно з Між­народним інститутом прогресивних ісламських досліджень (IAIS, Малайзія) з радістю пропонують до уваги читачів 23-й випуск із Серії неперіодичних публікацій під назвою «Крите­рії халяль і харам у шаріаті та індустрія халяль». Його автор — авторитетний вчений і спеціаліст у сфері ісламського права та юриспруденції Мохаммад Хашим Камалі, відомий своїми численними працями на різні теми, що стосуються шаріату. Ціла низка його книг, наприклад, таких як «Принципи іслам­ської юриспруденції», «Вступ до Шаріату» і «Підручник із хадисо­знавства», в якості довідкових джерел використовуються англо­мов­ними вузами по всьому світу.

Тема халялю й хараму, зокрема в контексті виробництва м'яса і м'ясних продуктів, дуже важлива для мусульман. Етичні аспекти виробництва, безпека та чистота харчових продуктів, а також добробут тварин вимагають особливої уваги. Однак халяль — це не лише м’ясо. Цей принцип торкається багатьох сфер життя мусульман. Оскільки на галузь впливають ринкові реалії попиту та пропозиції, для кращого її розуміння необхідно орієнтуватися в ісламських принципах, що її регулюють. Наприклад, використання домішок значно впливає на споживчі настрої мусульман, так само як і питання банківського відсотка відчутно бентежить тих, хто прагне інвестувати етично, уникаючи ріба. Цілком закономірно, що уявлення про халяль у різних культурах та регіонах, а також серед послідовників різних шкіл ісламсь­кого права, відрізняються. Автор ретельно досліджує ці питання, пояснює основні принципи, що стосуються халялю та хараму, опираючись на Коран, а також висвітлює ключові моменти, пов’язані з їх реалізацією, даючи важливе розумін­ня предмета та спростовуючи багато помилкових уявлень. Дослідження також містить практичні поради для суб’єктів індустрії халяль, просуває ідею єдності стандартів та пропо­нує набір керівних принципів для сприяння цьому.