RESOURCES

ВІДНОВЛЕННЯ БАЛАНСУ Верховенство Корану і статус Сунни

Author: Taha Jabir Al-Alwani

ВІДНОВЛЕННЯ БАЛАНСУ Верховенство Корану і статус Сунни

Ціль цієї книги – роз’яснити зв’язок між Сунною – висловами та справами Пророка, і Кораном. Цей зв’язок, який описаний різними способами і на основі різних підходів в залежності від зміни історичних обставин, породив різноманітні форми знань та досвіду. А ці знання і досвід залишили відбиток на науках, якими ми вивчаємо Сунну. Ранні і пізні1 вчені хадисів застосовували різні бачення і підходи, а погляди ісламських шкіл думки – як юридичної, так і філософської – з приводу певних видів передачі Сунни відражали реальне життя цих вчених. Розбіжності з приводу того, чи відносити оповідача до тих хто заслуговує чи не заслуговує довіри, точно так само відражають наявність різних юридичних, теологічних чи філософських принципів, які призводять до відхилення одних оповідачів і схваленню інших; до прийняття того чи іншого хадису і відхиленню чи перетлумаченню тих хадисів, які йому не відповідають; до прийняття чи відхилення критеріїв критичного аналізу повідомлень, що передаються в хадисах тощо.