RESOURCES

Жашоодон алынган сабактар

Author: Ahmad Totonji

Жашоодон алынган сабактар

Адам баласынын ички дүйнөсүнө тереңдөөдөн алыс болуп, теориялык гана деңгээлде болгон билим менен чектелген такыбалык, же болбосо башка бир ислам баалуулугун билбейм. Тескерисинче, адам жашоосунун абстрактуу чөйрөсүнөн анын тажрыйбалык чөйрөсүнө өткөн ислам баалуулуктарын билем. Мына ошондо ыйман баалуулуктарынын маанилүүлүгүн, алардын адам баласынын жашоосуна тийгизген таасирин түшүнөм.

Эгерде бирибиз Ыйык Куранды сезимдерден, чыныгы жашоодон обочолонгон абалда, Аллага болгон моюн сунуу, баш ийүү түшүнүктөрүнөн алыс теориялык гана изилдөө менен чектелип, ага жарым кылым арнай турган болсо, андан өтө аз гана пайда ала алат.

Курандын маанилүүлүгү жашоодо колдонулушунда жатат. Мусулман элдин, же сыйлаган адамынын алдында жасоодон уялган бардык нерседе өзүнө-өзү көзөмөл жүргүзөт. Ошондой эле ал ошол ишти адам тарабынан болгон көзөмөл жок болгон учурда да жасабоосу зарыл. Андан да жакшыраагы ал ишти жашыруун да жасоодон баш тартуу. Алла Таала бардык учурда билгизбей көзөмөл жүргүзөт.

Колуңан келишинче жакшы иштерди кылууга шашыл, жакшылык жасоо жолунда мүмкүн болгон күчүңдү жумша, Алланын ыраазычылыгын көздөөдө алдыңа эч кимди салдырбаганга аракет кыл. Жакшылык иште шалаакылык кылба, созбо, өз жолуңду такыбалык жана терең ишеним менен басып өт.

Өз ыйманыңа аң-сезимдүүлүк жана сергектик менен көзөмөл жүргүз, ички дүйнөңдүн түпкүрүнөн изде, үзгүлтүксүз түрдө ыйманыңдын деңгээлине, ал алсызданбай күчөшү үчүн анын күчөшүнө же алсызданышына көңүл буруу керек. Ошондо анын деңгээли көтөрүлүп, жакшы иштерди кылуу үчүн жүрөктө бекемдейт. Ыймандагы ар бир кеткен кемчилик үчүн өзүңдөн сурак алып, адамдык даражаны жана жогорку адеп-ахлакты сактоого аракет кыл.