RESOURCES

ŞƏRİƏTİN MƏQSƏDLƏRİ (Sadələşdirilmiş məlumat kitabçası)

Author: Mohammad Hashim Kamali

ŞƏRİƏTİN MƏQSƏDLƏRİ (Sadələşdirilmiş məlumat kitabçası)

     “Məqasid” mövzusu mürəkkəb olub, zehni problemləri əhatə etdiyindən və bu mövzuda nəşr edilmiş kitabların çoxu əsasən mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulduğundan institutun London ofisi sadələşdirilmiş seriya kitabçalarının hazırlanıb oxuculara təqdim edilməsinə böyük əhəmiyyət verir. Ofis istəyir ki, bu kitabçalar adi oxucunu yormayacaq asan materialları ehtiva edən vəsait rolunu oynasın.

     Seriya kitabçalarına bu kitabla yanaşı, doktor Casir Övdənin “Şəriətin məqsədləri (yeni başlayanlar üçün)” və doktor Məhəmməd Ömər Şabranın “İnkişafın islam modeli: “məqasid” konsepsiyası əsasında” kitabları da daxildir. Hər iki kitab ərəb dilinə tərcümə edilmişdir.