RESOURCES

ŞƏRİƏTİN MƏQSƏDLƏRİ (yeni başlayanlar üçün)

Author: Jasser Auda

ŞƏRİƏTİN MƏQSƏDLƏRİ (yeni başlayanlar üçün)

     “Məqasid” nəzəriyyəsi şəriət problemləri ilə bağlı müzakirələrin daha mütərəqqi müstəvidə aparılmasına imkan verir, məzhəblərarası çəkişmələrə səbəb olmuş tarixi hadisələri unutdurur, dünyanın müxtəlif yerlərində sülhə, dinc yaşamağa həvəs yaradır.

     “Məqasid” təliminin tətbiq edilməsi dinşünas-mütəxəssislərin, dini-mədəni layihəçilərin diqqətindən kənarda qalmamalıdır. Bu zaman mütəxəssislərin hansı məzhəbə aidliyi bir o qədər də əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki ictihadın tutarlılığı müctəhidin “məqasid” təlimini nə qədər düzgün tətbiq etməsi ilə ölçülür.

 Əziz oxucu! Sən bu kitabı mütaliə etməklə dinimiz islamı dərindən öyrənəcək, onun əngin ümmanında qərq olmadan üzəcək, doğru qənaətə gəlib, mahiyyətə varacaq, zahirə aldanıb haqdan sapmayacaqsan.