RESOURCES

Xristianlıq və islama görə çarmıxaçəkmə etiqadı: konstruktiv dialoqa və ortaq məxrəcə doğru

Author: Abdul Hamid AbuSulayman

Xristianlıq və islama görə çarmıxaçəkmə etiqadı: konstruktiv dialoqa və ortaq məxrəcə doğru

İbtidai və səthi biliklər əsasında diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də çarmıxaçəkmə etiqadı ətrafında islam və xristianlıq arasında meydana çıxmış kəskin fikir ayrılığıdır. Xristianlıqda çarmıxaçəkmə sevgi və fədakarlığın rəmzi olduğu halda islam bu etiqada yox deyir, onu zəlalət və iftira hesab edir. Adi müşahidəçi bəsit və təhrif edilmiş biliklərlə baş-başa qalır, bu amansız ədavətin mənasını yəqinliklə başa düşə bilmir.