RESOURCES

Məzhəblərarası problemlər: həlli yolları və 10 prinsip

Author: Yusuf Al-Qaradawi

Məzhəblərarası problemlər: həlli yolları və 10 prinsip

Əziz oxucu! Təqdim olunan bu kitab XX əsrin böyük alimi, görkəmli mütəfəkkir, islama mötədil baxış – mötədillik cərəyanının banisi Şeyx Yusif əl-Qərdavinin son illərdə qələmə aldığı qiymətli əsərlərindəndir. Əsərin dəyəri və əhəmiyyəti onun aktuallığı prizma-sında daha da artır. Çünki fərqli məzhəblərin nümayəndələrini qardaşlıq dəyərləri ətrafında birləşdirib onlara vəhdət ruhunu aşılamaq – islama qarşı qaragüruhçu qüvvələrin get-gedə artan məkrli planları fonunda olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir.

 

Kitab bir-biri ilə çəkişən müsəlmanlara qarşılıqlı hörmət və dözümlülük ruhunun əhəmiyyətini başa salacaqdır.

Ümidvarıq ki, oxucular dualarında kitabın müəllifini və onun tərcüməsini ərsəyə gətirənləri unutmayacaqlar.