RESOURCES

Mədəni Quran dünyagörüşü (ixtisarla)

Author: Abdul Hamid AbuSulayman

Mədəni Quran dünyagörüşü (ixtisarla)

   Hər bir mədəni sistemin öz dünyagörüşü forması vardır. Bu dünyagörüşü formasına həmin sistemin metodologiyası funksionallıq qazandırır. Hər metodologiya isə öz prinsipləri ilə seçilir. Hər hansı bir millətin mədəni dünyagörüşü formasını işlək vəziyyətə gətirən güc metodologiya, yəni düşünmə üsullarıdır.

     Mədəni islam dünyagörüşü prinsip, dəyər və anlayışlar təsis edən “kök” rolunu oynayır. Bu prinsiplər, dəyər və anlayışlar islam dünyagörüşünün mahiyyətini, istinad bazasını, ali məqsədlərini əks etdirir.