RESOURCES

İSLAMDA TƏCDİD, İSLAH VƏ SİVİLİZASİYALARIN YENİLƏNMƏSİ

Author: Mohammad Hashim Kamali

İSLAMDA TƏCDİD, İSLAH VƏ SİVİLİZASİYALARIN YENİLƏNMƏSİ

    Təqdim olunan materialın əsas mövzusu sivilizasiyalarda yenilənmənin İslam düşüncəsinin tərkib hissəsi olmasıdır. Kitabda təcdid və islah sözlərinin mənası, mənşəyi və izahı araşdırılır və ictihad ilə əlaqəsi müzakirə olunur. Materialda tarixin müxtəlif vaxtlarında İslam mütəfəkkirləri tərəfindən bu anlayışların necə təqdim olunmasına da diqqət yetirilir. Burada eyni zamanda sivilizasiyalararası ahəngə nail olmaq və ümumi məqsədlər üçün əməkdaşlığın inkişafı məqsədilə müasir dövrdə müsəlmanların fəaliyyətlərinə istiqamət verən təcdid ilə bağlı məsələlər və təlimatlar öz əksini tapıb.