RESOURCES

İki qanun arasında insan Özünü və başqalarını dərkdə Quran dünyagörüşü

Author: Abdul Hamid AbuSulayman

İki qanun arasında insan Özünü və başqalarını dərkdə Quran dünyagörüşü

   İslam dünyagörüşünün aşkarlığı ümmətin doğru istiqamətə yönəlməsinin məhək daşıdır. Qurani-Kərim isə bu dünyagörüşündən ilham almağın başlıca mənbəyidir. Bu dünyagörüşü olmadan ümmət özünü, məqsədini dərk edə bilməz. Özünü dərk etmədən, aşkar dünyagörüşü olmadan ümmətin inkişaf tapması, potensialından düzgün istifadə edib yenidən formalaşması mümkün deyildir.

      Dünyagörüşünün aşkarlığı və əsas prinsiplərə bələd olmaq özünü və başqalarını dərk etməyin, onlarla münasibətin əsaslarını öyrənməyin başlıca şərtidir.

           Ümid edirəm ki, kitabçamız və ondakı təşəbbüs və cəhdlər mütəfəkkirlərin diqqətini özünə cəlb edəcəkdir. Edəcəkdir ki, ümmətin gümrahlığını özünə qaytarması, doğru yola çıxmağı, missiyasını icra etməsi, insanı və mədəniyyəti düzgün tərəfə istiqamətləndirməsi mümkün olsun.