RESOURCES

Çoxfikirlilik etikasından ixtilafdan imtinaya doğru

Author: Taha Jabir Al-Alwani

Çoxfikirlilik etikasından ixtilafdan imtinaya doğru

Bu kitab əvvəlki nəşrimizin əsasında yazılmışdır; onun davamı olub, əlavə məlumatları ehtiva edir. Bunun üçün mən kitabımın birinci nəşrindən istifadə etmiş tədqiqatçılara, universitetlərə məsləhət görürəm ki, əlimizdəki bu yeni nəşri əsas götürsünlər, hər iki kitabı birlikdə öyrənsinlər. Oxucunun işini asanlaşdırmaq üçün yeni nəşrdə birinci kitabın xülasəsini vermişəm. Əslində ikinci kitabın missiyası elə ilk kitabın daşıdığı missiyanın eynisidir. Bu missiya “ümmətin birliyi”nə və “parçalanmaya son qoymağ”a çağırışdan ibarətdir. Əgər biz birinci kitabda bu missiyanı təkcə fiqh çərçivəsində həyata keçirməyə çalışmışdıqsa, ikincisində buna metodoloji və fikri olaraq səy göstərmişik.

Allahdan diləyimiz budur ki, kitabımızda qarşımıza qoyduğumuz məqsədə çata bilək.