RESOURCES

ПІДЖИВЛЕННЯ ДУШІ Когнітивна терапія поведінки медика 9-го століття

Author: Malik Badri

ПІДЖИВЛЕННЯ ДУШІ Когнітивна терапія поведінки медика 9-го століття

У бібліотеці Собору Святої Софії в Стамбулі є збе-
режений дивовижний рукопис. Написаний на двох 
окремих частинах, являє собою дві окремі роботи, ці 
роботи написані відомим вченим Абу Зайд Ахмед ібн 
Сахл аль-Балхі, під назвою Masalih al-Abdаn wa al-
Anfus (Підживлення тіла та душі). Відомий за свій вне-
сок до географії та літератури, це був єдиний рукопис 
Абу Зайд аль-Балхі з психологічної медицини. 
Століттями раніше до його часу усвідомлювали ва-
жливість як фізичного так і духовного здоров’я для 
людського благополуччя, Аль-Балхі обмірковує деякі 
дуже сучасні ідеї, в достатньо сучасному статуті з само-
допомоги. Творчий геній, його розуміння людської 
психопатології, а також діагнози психологічних неду-
гів таких як стрес, депресія, страх і тривога, фобії та об-
сесивно-компульсивні розлади разом з лікуванням цих 
недугів терапією когнітивної поведінки, усіляко стосу-
ються нас і синхронізовані з сучасною психологією. 
Вони також більшою мірою включають душу і покло-
ніння Богу. 
Аль-Балхі пояснює симптоми та лікування, дає по-
ради щодо профілактичних заходів і як повернути тіло 
та душу до їх натурального та здорового стану. При 
цьому він проявляє чітке розуміння стану людини та 
медичної природи емоційного стану людини.