RESOURCES

СИЛА ОСВІТИ

Author: Jeremy Henzell-Thomas

СИЛА ОСВІТИ

Освічений розум є потужним, тому й ця брошура має 
назву «Сила освіти». Природа й характеристики тої 
освіти, таким чином, мають значення, яке далеко 
виходить за рамки здобуття знань заради них самих. 
Іншими словами, освіта є чимось набагато суттєвішим, 
ніж простий інтелектуальний розвиток – вона формує 
безцінну частину соціального віражу і лежить в основі 
багатьох імпульсів, котрі впливають на майбутній про-
грес індивідів, суспільства й людства в цілому. Через це, 
вона стає життєво важливою сферою переосмислення, 
що триває, регенерації та розвитку.