RESOURCES

ПРОЧИТАННЯ ЗНАМЕНЬ: КОРАНІЧНИЙ ПОГЛЯД НА МИСЛЕННЯ

Author: Mohammad Hashim Kamali

ПРОЧИТАННЯ ЗНАМЕНЬ: КОРАНІЧНИЙ ПОГЛЯД НА МИСЛЕННЯ

Міжнародний інститут ісламської думки (МІІД) та 
Міжнародний інститут поглибленого ісламознавства 
(МІПІ) Малайзії з великим задоволенням спільно пре-
зентують тематичну статтю №26 «Прочитання знамень: 
коранічний погляд на мислення» відомого науковця та 
спеціаліста в ісламському праві та юриспруденції профе-
сора Мохаммада Хашіма Камалі. У нього є багато публі-
кацій на різноманітні теми у сфері шаріату. Багато його 
книг, зокрема «Принципи ісламської юриспруденції», 
«Шаріатське право: вступ», «Посібник з хадисознавства», 
використовуються як посібники в англомовних універ-
ситетах в усьому світі. Стаття висвітлює погляди на кора-
нічну концепцію мислення, раціональності й критич-
ного мислення.  
Стаття починається з обговорення божественних зна-
мень, аят, і визначної ролі, яку вони відіграють у кора-
нічний концепції мислення. Ця тема є основною в цій 
статті. Також обговорюються питання визначення дже-
рела знань у Корані, фактори, які ускладнюють раціо-
нальне мислення, й наведений історичний огляд золотої 
ери наукової діяльності та її занепаду з часом. Короткий 
розділ присвячений іджтіхаду і тому, як він відповідає 
моделі нашого аналізу мислення, а також короткому 
порівнянню ісламського й західного філософського 
сприйняття раціональності.