RESOURCES

НА ШЛЯХУ ДО ФІКХУ МЕНШИН Деякі фундаментальні роздуми

Author: Taha Jabir Al-Alwani

НА ШЛЯХУ ДО ФІКХУ МЕНШИН Деякі фундаментальні роздуми

Праця «На шляху до фікху меншин» торкається вкрай важливої теми та 
слугує цінним внеском у область фікху, від якої залежить добробут та 
розвиток мусульманських громад на Заході. Автор наголошує, що 
ключем до вирішення проблем мусульманських меншин може стати 
лише новий правовий підхід, що ґрунтується на принципах, цілях і 
цінностях Корану у поєднанні з найвищими цілями та намірами (макасід) 
Шаріату. По суті, книга доктора аль-Альвані – це заклик до 
мусульманських меншин відчувати себе громадянами та формувати 
позитивний, впевнений погляд на своє місце та цінність у суспільстві, 
відходячи від уявлень про статус мігрантів та керуючись гуманістичними 
ідеями, що сприяють вдосконаленню суспільства.