RESOURCES

ВІДРОДЖЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МУСУЛЬМАНСЬКОМУ СВІТІ

Author: Abdul Hamid AbuSulayman

ВІДРОДЖЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МУСУЛЬМАНСЬКОМУ СВІТІ

 

ОСВІТА В МУСУЛЬМАНСЬКОМУ СВІТІ СЬОГОДНІ 
ПЕРЕЖИВАЄ КРИЗУ. Що ми бачимо сьогодні, так це 
кумулятивний ефект відсутності наділеного баченням 
перспективи лідерства. Це поглиблюється нехтуванням 
реальними інвестиціями у освітні ресурси, браком 
мотивації частини освітян та поширеною втратою 
власної ідентичності. 

 

Деякі з цих проблем привертають увагу мусульман-
ських освітян, але бракує цілісного підходу. Однак, 
незначна увага приділяється всеохоплюючому аналізу 
занепаду освітніх стандартів у мусульманському світі. 
Відповідно, сукупна наукова продуктивність мусульман 
перебуває на найнижчих сходинках.