RESOURCES

Тадждід, іслях та цивілізаційне оновлення в ісламі

Author: Mohammad Hashim Kamali

Тадждід, іслях та цивілізаційне оновлення в ісламі

Міжнародний інститут ісламської думки (МІІД) та Між-
народний інститут передових ісламських студій (МІПІС), Ма-
лайзія, з великим задоволенням презентують спільний випуск 
№27 серії брошур «Випадкові папери», що має назву «Тадждід, 
іслях та цивілізаційне оновлення в ісламі» і написаний визна-
ним вченим та спеціалістом в царині ісламського права та 
юриспруденції, Мохаммедом Хашімом Камалі. Він видав бага-
то творів, присвячених різним шаріатським темам. Багато які з 
його книжок, як от «Принципи ісламської юриспруденції; За-
кон Шаріату; Введення» та «Підручник з вивчення хадисів» 
використовуються як праці для посилань в англомовних 
університетах по всьому світі. 
Базова тема цієї брошури полягає в тому, що цивілізаційне 
оновлення є інтегральною частиною ісламської думки. Бро-
шура розглядає значення, визначення та походження тадждіду 
й ісляху та їхній зв’язок з іджтіхадом, і те, як вони виявлялися у 
писаннях і у інтелектуальному внескові лідерів ісламської дум-
ки впродовж історії. Вона також розвиває пов’язані з таджді-
дом формули й напрямні лінії, які мають спрямувати зусилля 
сучасних мусульман у куванні засад гармонії між цивілізаціями 
та їхньої співпраці заради спільного блага. 
Там, де дати наводяться згідно з ісламським календарем 
(гіджра), вони супроводжуються позначкою рік гіджри. В інших 
випадках вони відповідають григоріанському календарю і по-
значаються н.е., чи до н.е., якщо це потрібно. Арабські слова 
транскрибуються, за винятком тих, які увійшли у загальний 
вжиток. Діакритичні значки було додано тільки до тих арабсь-
ких імен, які не вважаються сучасними.