RESOURCES

VIZIUNEA CORANICĂ ASUPRA LUMII O rampă de lansare pentru Reforma Culturală

Author: Abdul Hamid AbuSulayman

VIZIUNEA CORANICĂ ASUPRA LUMII O rampă de lansare pentru Reforma Culturală

IIIT Books-In-Brief Series reprezintă o colecție veritabilă a publicațiilor 
cheie ale Institutului, scrise într-o formă condesată pentru a oferi citi-
torilor înțelesul de bază al conținutului principal al originalului. Scrise într-
o formă scurtă, ușor de citit, într-un format mic, aceste rezumate oferă o 
perspectivă de ansamblu, scrisă cu atenție, a unei publicații mult mai 
mari și speră să stimuleze cititorii să exploreze originalul.

Principala temă a acestei lucrări, care explorează motivele din spatele 
declinului colosal al lumii musulmane, este aceea că fără reinstaurarea 
în lume a unei perspective monoteiste, etice și pline de sens, care este 
cea coranică, renașterea adevărată și viabilă nu poate avea loc.

De o importanță mai mare decât admirația standard a civilizației „de aur” 
islamică este evaluarea potențialului ei latent, ceea ce își propune 
această lucrare să facă.

Credința noastră va fi completă când noi vom deveni complet sinceri în 
dragostea noastră față de Dumnezeu și Profetul Său, o dragoste expri-
mată printr-o iubire pasională, pură pentru bunătate și adevăr în această 
lume.

Stricta internalizare a acestei perspective și aderența riguroasă la prin-
cipiile Coranului și sunna sunt cele care, susține AbuSulayman, au jucat 
un rol cheie în dinamizarea intensă a conștientizării lui Dumnezeu, 
printre primii adepți ai islamului. Ei au aderat la codul moral cu pasiunea 
și convingerea pe care musulmanii moderni au pierdut-o , modelându-și 
destinul cu îndrăzneala unei viziuni care poate exista doar din cauza 
acestuia. Renașterea identității islamice prin această viziunea mondială 
coranică este cheia necesară și cerută de timpurile noastre și care va 
aduce această stare generală dezastruoasă la sfârșit.