RESOURCES

RENAȘTEREA ECHILIBRULUI Autoritatea Coranului și Statutul Tradiției Profetice

Author: Taha Jabir Al-Alwani

RENAȘTEREA ECHILIBRULUI Autoritatea Coranului și Statutul Tradiției Profetice

Renașterea echilibrului: Autoritatea Coranului și a Tradi-
ției Profetice a autorului Taha Jabir Alalwani studiază po-
ziția tradiției profetice în Islam precum și relația funda-
mentală a acesteia cu Coranul.  
Lucrarea de față examinează foarte atent problemele 
sensibile legate de dezvoltarea tradițiilor orale și scrise, 
problemele cu care învățații s-au confruntat, în ciuda 
muncii minuțioase pe care au depus-o, verificând auten-
ticitatea relatărilor precum și caracterul naratorilor și 
complexitatea crescândă a narațiunilor cu un înveliș labi-
rintic de păreri scolastice care fac din simplicitatea și clari-
tatea vieții, vorbelor și a acțiunilor Profetului (Pacea și bi-
necuvântarea lui Allah fie asupra sa!) un labirint de in-
formații care se mărește mereu. Având, fără îndoială, in-
tenția și făcând efortul de a-l urma pe Profet, cu toate aces-
tea, autorul aduce în prim plan faptul că, odată ce tradiția 
profetică a fost colectată, comunitatea musulmană a înce-
put să neglijeze Coranul în detrimentul narațiunilor a ceea 
ce Profetul făcea și spunea sub pretextul că astfel de na-
rațiuni cuprindeau Coranul; astfel că lucrarea de față are 
obiectivul de a restabili relația dintre cele două. Autorul 
insistă asupra faptului că Nobilului Coran ar trebui să i se 
acorde prioritate în raport cu Tradiția profetică legată in-
disolubil de Coran într-o manieră în care să nu permită 
vreo contradicție între cele două.