RESOURCES

Redefinirea FEMEILOR MUSULMANE și vălul Provocarea stereo purilor istorice și moderne

Author: Catherine Bullock

Redefinirea FEMEILOR MUSULMANE și vălul Provocarea stereo purilor istorice și moderne

Seria IIIT Cărți-pe-scurt este o colecție valoroasă de publicații-
cheie a Ins tutului, scrisă sub formă condensată, concepută 
pentru a oferi ci torilor o înțelegere de bază a conținutul 
principal al originalului. 

Nevoia de a contesta stereo pul nega v al vălul ca fiind opresiv 
este urgentă. Acest lucru este în mintea multor oameni, iar 
dezbaterea privind purtarea sau delăsarea vălului a devenit și 
mai incitantă de când transmisiile mass-media echivalează 
vălul cu înapoierea musulmană și barbaritatea. Această lucrare 
se concentrează pe viziunea popular-cultural occidental 
precum că vălul este opresiv pentru femeile musulmane și 
subliniază modelele de putere care stau la baza acestei imagini 
construite a vălului. Examinează rădăcinile coloniale ale acestui 
stereo p nega v și contestă cu succes argumentele 
feministelor cum Mernissi care afirmă că, într-o cultură a 
consumerismului, vălul poate fi experimentat ca o eliberare din 
 rania mitului frumuseții și un „ideal” subțire al femeii.