RESOURCES

ÎNȚELEGEREA Maqasid al-Shari’ah O Perspectivă Contemporană

Author: Musfir bin Ali al-Qahtani

ÎNȚELEGEREA Maqasid al-Shari’ah O Perspectivă Contemporană

IIIT Books-In-Brief Series reprezintă o colecție veritabilă a publicațiilor cheie 
ale Ins tutului, scrise într-o formă condesată pentru a oferi ci torilor înțelesul 
de bază al conținutului principal al originalului.

Înțelegerea obiec velor sharia cere dezvoltarea unei direcții juridice care să se 
afle într-o fină corespondență cu obiec vele și scopurile regulilor musulmane, 
ale cărui scopuri sunt formularea unei noi metodologii pentru înțelegerea 
textelor revelate și reforma gândirii musulmane și aplicarea sa. Al-Qahtani 
atrage atenția către importanța înțelegerii nivelurilor diferite ale obiec velor, 
inclusiv dis ngerea dintre țelurile primare (al-maqasid al-asliyyah) și cele 
secundare (al-maqasid al-tabi'ah). El susține că o înțelegere pozi vă a scopu-
rilor sharia ar trebui să ducă la o dezvoltare culturală și umană în societățile 
musulmane.

Adevărata putere a acestei lucrări, totuși, este aplicarea obiec velor unor 
scopuri mai înalte și  nțe ale sharia față de diferite zone de jurisprudență, cum 
ar fi în emiterea și extragerea regulilor religioase (i a'), și problemele sociale 
importante și provocările din societatea musulmană de astăzi. Aceastea 
include rolul și statutul femeilor, problemele legate de extremism și laxitate, 
aplicarea greșită și abuzul de sharia, criza gândirii musulmane și nevoia de a 
contrabalansa excesul religios. Pe lângă aceste probleme adeseori neglijate, 
dar importante pentru bunăstarea mentală și socială, sunt evaluate aici inclusiv 
nevoia de recreere și  mp liber, cul varea ac vă și promovare este cii și 
armoniei.