RESOURCES

TEORIA LUI IMAM AL-SHATIBI Despre obiectivele superioare și intențiile legii islamice

Author: Ahmad Al-Raysuni

TEORIA LUI IMAM AL-SHATIBI Despre obiectivele superioare și intențiile legii islamice

IIIT Books-In-Brief Series reprezintă o colecție veritabilă a publicațiilor cheie 
ale Ins tutului, scrise într-o formă condesată pentru a oferi ci torilor înțelesul 
de bază al conținutului principal al originalului.

La sfârșitul perioadei  mpurii a islamului, erudiții musulmani ajunseseră la 
concluzia că a început să apară o ruptură între învățătura și principiile islamului 
și prac cile și realitatea de zi cu zi a musulmanilor. Cele mai important mod prin 
care savanții s-au gândit să restabilească contactul apropiat din musulmani și 
Coran a fost studiul obiec velor islamului, cauzele din spatele hotărârilor legale 
islamice și intențiile și scopurile aflate la baza sharia, Legii Islamice. 

Această carte reprezintă o contribuție deschizătoare de drumuri, prezentând o 
teorie comprehensivă a obiec velor Legii Islamice în aspectele sale variate, dar 
și un studiu minuțios al gândirii bazate pe obiec ve, așa cum a fost început de 
tatăl jurisprudenței bazate pe obiec ve, Imam Abu Ishaq al-Sha bi.